[Lorencia] Đua Top Reset OpenBeta Đợt 2ĐUA TOP 3 Ngày
Top Tất Cả► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày
03/05/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày
05/05/2020

► Nội Dung:


- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ


► Phần Thưởng:TOP Phần thưởng
1 7 Blue father + 7 Cre
2 5 Blue father + 5 Cre
3 150.000 Gcoin
4 - 5 100.000 Gcoin
.................................................. ...................................P/s: Top 2 có thể quy đổi ra 300.000 Gcoin nếu muốn.
ĐUA TOP 5 Ngày
Top Tất Cả► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày
03/05/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày
07/05/2020

► Nội Dung:


- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ .


► Phần Thưởng:

TOP Phần thưởng
1 Wing 3 Luck 3 Option + 13
2 10 Blue father + 10 Cre
3 150.000 Gcoin
4 - 5 100.000 Gcoin
.................................................. .................................Top 2 có thể đổi ra 400.000 gcoin nếu muốn.

ĐUA TOP 7 NGÀY
Top Tất Cả► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày
03/05/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 09/0
5/2020

► Nội Dung:

- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ .


► Phần Thưởng:
TOP Phần thưởng
1 1 Wing 3 Luck full Option + 15
2 10 Blue father + 10 Cre + 10 Đá Nguyên Thủy
3 200.000 Gcoin
4 - 5 100.000 Gcoin
.................................................. ..........................................
ĐUA TOP CHỦNG TỘC
TOP ITEMĐổi giới tính sau ngày 09/05/2020 sẽ bị loại


► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày
03/05/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 09/0
5/2020

► Nội Dung:

- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset từng chủng tộc .
- Đổi giới tính vào ngày đua top sẽ bị loại.
- Những thành viên chuyển đổi chủng tộc trong thời gian diễn ra sự kiện sẻ không được nhận thưởng


► Phần Thưởng:

TOP Phần thưởng
1 Sét 380 Full Option Theo chủng tộc + 13
2 Sét 380 Full Option Theo chủng tộc + 11
3 300.000 Gcoin