[Lorencia] Quà Tặng Khi Nạp Thẻ - Tỉ Lệ Nạp - Tóp Phú Hộ đợt 2

  1. Hình thức nạp thẻ:

Stt Hình thức
nạp thẻ
Tỷ lệ Khuyến mại
1 Thẻ cào 80% 50%
2 ATM/Momo 100% 50%
  1. Tích mốc nhận quàMốc nạp Phần thưởng nhận Quà thêm
100,000 10 Bless + 10 Suol Vũ khí theo class +11 full option
200,000 10 Bless + 10 Suol + 10 Chaos Vũ khí theo class +11 full option
300,000 10 Bless + 10 Suol + 10 Chaos + 10 Cre Vũ khí theo class +11 full option
400,000 10 Bless + 10 Suol + 10 Chaos + 10 Cre + 10 Life Vũ khí theo class +11 full option
500,000 15 Bless + 15 Suol + 15 Chaos + 15 Cre + 15 Life Vũ khí theo class +11 full option socket 1 ép sẵn
600,000 20 Bless + 20 Suol + 20 Chaos + 20 Cre + 20 Life Vũ khí theo class +11 full option socket 1 ép sẵn
700,000 25 Bless + 25 Suol + 25 Chaos + 25 Cre + 25 Life Vũ khí theo class +11 full option socket 1 ép sẵn
800,000 30 Bless + 30 Suol + 30 Chaos + 30 Cre + 30 Life Vũ khí theo class +13 full option socket 1 ép sẵn
900,000 35 Bless + 35 Suol + 35 Chaos + 35 Cre + 35 Life Vũ khí theo class +13 full option socket 1 ép sẵn
1,000,000 40 Bless + 40 Suol + 40 Chaos + 40 Cre + 40 Life Vũ khí theo class +13 full option socket 1 ép sẵn

Chú ý: Khi nhận top nhớ dọn trống rương đồ, không để thùng đồ full dễ dẫn tới việc đồ đè lên đồ gây mất mát.
  1. Top Phú hộ open đợt 2Top Mốc nạp Phần thưởng
1 >= 15.000.000 Bộ ring full thần +13 VIP
2 5.000.000 > VND > 15.000.000 Sét đồ +13 full khuôn 5 ép sẵn
3 3.000.000 > VND > 5.000.000 Sét đồ +13 full khuôn 4 ép sẵn
4 1.500.000 > VND > 3.000.000 Sét đồ +13 full khuôn 3 ép sẵn
5 1.000.000 > VND > 1.500.000 Vũ khí khuôn 5 ép sẵn

Chú ý:
+ Sự kiện Top phú hộ không tính chung với sự kiện vinh danh. Quà tặng mốc nào nhận mốc đó.
+ Khi nhận top nhớ dọn trống rương đồ, thoát game và inbox Fanpage, không để thùng đồ full dễ dẫn tới việc đồ đè lên đồ gây mất mát.