ĐUA TOP 3 Ngày
Tóp Tất Cả

► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 18/5/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 20/5/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ
Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé
► Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 Wing 4 Luck 4 Option + 11
2 300.000 Gcoin
3 200.000 Gcoin
4 - 5 100.000 Gcoin
.................................................. ...................................


ĐUA TOP 5 Ngày
Tóp Tất Cả► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 18/5/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 22/5/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng
TOP TẤT CẢ .Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhéTOP
Phần thưởng
1 Wing 4 Luck 4 Option + 13
2 300.000 Gcoin
3 200.000 Gcoin
4 - 5 100.000 Gcoin
.................................................. .................................

ĐUA TOP 7 NGÀY
Top Tất Cả
► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 18/5/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 24/5/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ .

Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé


► Phần Thưởng:TOP
Phần thưởng
1 1 Wing 4 Luck 4 Option + 15
2 300.000 Gcent
3 200.000 Gcent
4 - 5 100.000 Gcent
.................................................. ..........................................


ĐUA TOP CHỦNG TỘC
TOP ITEM
Đổi giới tính vào ngày 08/02/2020 sẽ bi loại , ngày 07/02/2020 trở đi thì OK


► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 18/5/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 24/5/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset từng chủng tộc .
- Đổi giới tính vào ngày đua top sẽ bị loại, đổi giới tính trước ngày đua top là OK
- Những thành viên chuyển đổi chủng tộc trong thời gian diễn ra sự kiện sẻ không được nhận thưởng

Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

► Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng
1 Sét 400 Full Option Theo chủng tộc + 15 5 socket trống

2 200.000 Gcoin
3 100.000 Gcoin