Tặng CODE Dành Cho Tất Cả Tài Khoản Member


Vào Game nhấn F10 -> Gifcode

Trong code gồm có : Gấu Trúc + VIP + Bùa Exp + SET ĐỒ + VŨ KHÍ + Wing 2 thời hạn 3 ngày


Làm
Nhiệm vụ 3 ấn F10=>lamnhiemvu