ĐUA TOP MASTER trong ngày
Tóp Tất Cả

► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 21/06/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 21/06/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ
Lưu ý : dựa theo bảng xếp hạng master - max 600 điểm
không max cung dc top chỉ cần đứng top là dc► Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 1 vũ khí Rong cap 2 Full Option + 11 theo chủng tộc
2 1 Vũ khí Socket Full Option + 11 theo chủng tộc
3 1 Vũ khí 380 Full Option + 11 theo chủng tộcĐUA TOP 3 Ngày
Tóp Tất Cả

► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 21/06/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 23/06/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ
Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé
► Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 Wing 3 Luck Full Option
2 100.000 Gcoin
3 70.000 Gcoin
4 - 5 50.000 Gcoin
.................................................. ...................................
ĐUA TOP 5 Ngày
Tóp Tất Cả


► Thời gian:


- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 21/06/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 25/06/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng
TOP TẤT CẢ .Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

TOP
Phần thưởng
1 1 Wing 4 Luck Full Option + 0
2 100.000 Gcoin
3 70.000 Gcoin
4 - 5 50.000 Gcoin
.................................................. .................................

ĐUA TOP 7 NGÀY
Top Tất Cả


► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 21/06/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 27/06/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng TOP TẤT CẢ .

Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé


► Phần Thưởng:TOP
Phần thưởng
1 1 Wing ss8 Luck Full Option + 0
2 100.000 Gcoin
3 70.000 Gcoin
4 - 5 50.000 Gcoin
.................................................. ..........................................

ĐUA TOP CHỦNG TỘC
TOP ITEMĐổi giới tính
sẽ bi loại


► Thời gian:- Bắt đầu lúc : 0:00 ngày 21/06/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 27/06/2020


► Nội Dung:- Kết quả dựa trên vị trí trên Bảng Xếp Hạng All Reset từng chủng tộc .
- Đổi giới tính vào ngày đua top sẽ bị loại, đổi giới tính trước ngày đua top là OK
- Những thành viên chuyển đổi chủng tộc trong thời gian diễn ra sự kiện sẻ không được nhận thưởng

Lưu ý : Bằng lần rs sẽ tính lever ai cao hơn - nếu bằng rs và bằng lever sẽ tính ai rs trước nhé, đừng thắc mắc với BQT là tại sao khi đêm người ta đứng tốp dưới mà mai lại thấy người ta lên tốp vì đơn giản người ta cày max lever sau nhưng lân rs cuối người ta trước các bạn nhé

► Phần Thưởng:

TOP
Phần thưởng
1 Sét đồ tím 0 socket Full Option theo chủng tộc + 0
2 Sét 380 Full Option Theo chủng tộc + 0
3 200.000 Gcoin