Nạp thẻ cho admin :
. Không áp dụng nạp thẻ cào
. Nạp 100k ATM ---- được 150K Gcon và đước tính tóp NẠP THẺ là : 100.000 vnđ
Gởi thẻ hoặc ATM qua Admin = cách liên hệ trực tiếp Admin qua facebook link
:
https://www.facebook.com/MUDAIVIETMIENPHI/
hoặc SMS số điện thoại nóng
0345.781.923 Gặp Ad BinhAn xinhgai 18+


TÍCH MỐC NHẬN QUÀ :Mốc Nạp Phần thưởng nhận được khi đạt mốc Quà thêm Nhận Ngay
50.000 01 lông vũ
100.000 01 lông vũ

Tặng Wing 2 Luck 1 Option + 11
200.000 02 lông vũ

300.000 03 lông vũ

Đổi mốc 100k Wing 2 trên thành
Wing 2 2 op
400.000
04 lông vũ

500.000
05 lông vũ


600.000 06 lông vũ

Đổi mốc 300k Wing 2 trên thành
Wing 3 2 op
700.000 07 lông vũ

800.000 08 lông vũ

900.000 09 lông vũ

1.000.000 10 lông vũ Đổi mốc 600 Wing 3 trên thành
Wing 3 Full
1 TOP PHÚ HỘ OPEN ĐỢT 2
- Bắt đầu: 00h00' ngày 02/8/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 02/9/2020Nội dung sự kiện:

• Sau khi kết thúc sự kiện 5 Nhân vật có đóng góp tài lực cho máy chủ mạnh nhất sẽ được nhận những phần thưởng tri ân có giá trị cao từ ban quản trị
Lưu ý:
- Số Gcoin nạp tối thiểu để nhận thưởng >1.000.000 Gcoin
- Chỉ 5 người đừng top trong BXH phú hộ mới được nhận
- Top 6 trở đi sẽ nhận được TOP 5
- Nhận theo thứ tự TOP, vượt mốc sẽ được up + Wing theo mốc dưới
**Nhắc lại : chỉ có 5 người trong TOP Phú Hộ mới dc quà ngon , tóp 6 trở đi sẽ nhận top 5**Top Nạp Thẻ
1.000.000 < Gcoin < 2.000.000 2.000.000 < Gcoin < 3.000.000 Gcoin > 5.000.000
Top 1 Wing 3 Luck 2 Op + 15
Bộ Ring pen Full + 15
Sét Full thần 15
1 Sói Hoàng Kim
Wing 3 Luck 4 Op + 15
Bộ Ring Pen Full + 15
Sét Full
thần 15
1 Sói Hoà
ng Kim
Wing 4 Luck 4 Op + 15
Sét Ring Pen Full 15
Sét Full t
hần 15
1 Sói Hoàng Kim
Top 2 Wing 3 Luck 2 Op + 14
Bộ Ring pen Full + 14
Sét Full thần 14
1 Sói Tấn Công
Wing 3 Luck 4 Op + 14
Bộ Ring Pen Full + 14
Sét
Full thần 14
1 Sói Tấn Công
Wing 4 Luck 4 Op + 14
Sét Ring Pen Full 14
Sét Full
thần 14
1 Sói Hoàng Kim
Top 3 Wing 3 Luck 2 Op + 13
Bộ Ring pen Full + 13
Sét Full thần 13
1 Sói Phòng Thủ
Wing 3 Luck 4 Op + 13
Bộ Ring Pen Full + 13
Sét
Full thần 13
1 Sói Phòng Thủ
Wing 4 Luck 4 Op + 13
Sét Ring Pen Full 13
Sét Full
thần 13
1 Sói Hoàng Kim
Top 4 Wing 3 Luck 2 Op + 12
Bộ Ring pen Full + 12
Sét Full thần 12
1 Sói Thường
Wing 3 Luck 4 Op + 12
Bộ Ring Pen Full + 12
Sét
Full thần 12
1 Sói Thường
Wing 4 Luck 4 Op + 12
Sét Ring Pen Full 12
Sét
Full thần 12
1 Sói Hoàng Kim
Top
5
Wing 3 Luck 2 Op + 11
Bộ Ring pen Full + 11
Sét Full thần 11
1 Sói Thường
.....................................
Wing 3 Luck 4 Op + 11
Bộ Ring Pen Full + 11
Sét
Full thần 11
1 Sói Thường
........................................
Wing 4 Luck 4 Op + 11
Sét Ring Pen Full 11
Sét
Full thần 11
1 Sói Hoàng Kim
............................................
ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5
ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó
ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5 ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5 ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó