STT
Sự Kiện
Thời gian diễn ra
Hướng dẫn
Sub Diễn ra Ghi chú Địa Điểm
1
Blood Castle (2 tiếng một lần bắt đầu từ 02:30) Săn ngọc, boss
All Sub Lâu Đài Máu có Exp gấp 2 lần bên ngoài
Tr
ả quét có Box GM
Lorencia
141.138
2
Devil Square (2 tiếng một lần bắt đầu từ 0:00) Săn Ngọc, boss All Sub Quảng Trường Quỷ có Exp gấp 2 lần bên ngoài
Có Drop ngọc
Có Boss
Lorencia
144.138
3
Chaos Castle 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Săn Ngọc All Sub Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu
thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc đồ Thần
---.
4 Binh đoàn Phù Thủy Trắng (2 tiếng một lần bắt đầu từ 00h00 ) Săn Ngọc All Sub Săn phù thủy trắng kiếm Ngọc ước nguyện và nhẫn phù thủy Ramdom
Lorencia
Noria
Davias
5 Blue Event 2:40,
6:40
8:40,
12:40
15:40, 20:40,
23:40
Săn Ngọc All Sub Săn thỏ để kiếm Ngọc LostTower
207.89
6 Summer Event 00:50
3:50,
9:50,
13:50
16:50,
19:50
21:50
Săn Ngọc All Sub Săn Ô để kiếm Ngọc LostTower
207.89
7 HappyHour Event (giờ vàng) 6:05,
11:5, 17:05, 23:05, 2:05,
4:50

-- All Sub Giờ vàng tăng thêm 50% Exp giúp train cấp nhanh chóng hơn --
8 Boss Vàng(Săn Boss) (0h00 2 tiếng 1 lần)
Săn Đồ
Exl
All Sub Săn Boss vàng xuất hiện đầy đủ tại Lorencia Lorencia
Noria
Davias
Tarkan
Atlans

9 Sky Event(Săn Boss) 00:30,
03:30,
08:30,
12:30,
15:30,
20:00,
Săn Kundun All Sub PC:Hoa Tiên Bản Đồ Davias
Thiên Giới săn Boss Kundun kiếm đồ 380 và đồ thần
Davias0
210.44
10 Raklion Event (Săn Boss) 02h10 - 09h10 - 14h10 - 21h10 Săn đồ 380, Exc, Box VIP
All Sub Vào hang nhện săn Boss Selupan kiếm đồ 380 Săn đồ 380, Exc, Box VIP
11
SIEUBOSS Medusa 01h40 -
03h30 -
06h30 -
09h00 -
13h40-
15h30-
18h30-
19h30 - 20h30 - 21h40 - 22h30
Săn đồ socket All Sub Xuất hiện tại 4 cỗng mápSwampofCalmness
Vào các tọa độ dưới​
(133 227)(203113)
(174 26)(61 77)
----
12 Săn vé Santa 01:30 09:30 17:30 21:30 Săn Vpoint All Sub Lorencia
1
41.127
184.127
13 Chiến trường team Red - Blue 8:50
22:30
Sub1 Diễn ra tại Lorencia Sub-1
Lorencia
136.118
14 Quỷ Vương Sau khi chết 12h xuất hiện1 lần
Săn đồ Socket
All Sub BOSS Quỷ Vương xuất hiện sau khi Sever bảo trì xong và hồi sinh lại sau khi Boss chết 12h

Aida2
238.233