Nạp thẻ cho admin :
. Không áp dụng nạp thẻ cào
. Nạp 100k ATM ---- được 150K Gcon và đước tính
TOP NẠP THẺ là : 100.000 vnđ
Gởi thẻ hoặc ATM qua Admin = cách liên hệ trực tiếp Admin qua facebook link
:
https://www.facebook.com/MUDAIVIETMIENPHI/
hoặc SMS số điện thoại nóng
0345.781.923 Gặp Ad BinhAn xinhgai 18+


TÍCH MỐC NHẬN QUÀ :Mốc Nạp Phần thưởng nhận được khi đạt mốc Quà thêm Nhận Ngay
50.000 5 Box VIP
100.000 5 Box VIP
5chao
Tặng Wing 3 Luck 2 Option + 11
200.000 10 Box VIP
5chao
300.000 10 Box VIP
5 chao
Đổi mốc 100k Wing 3 trên thành Wing 4
400.000
10 Box VIP
5 chao
500.000
10 Box VIP
5 chao


600.000 10 Box VIP
5ch
aos
Đổi mốc 300k Wing 4 trên thành Wing ss8
700.000 10 Box VIP
5 chao
800.000 10 Box VIP
5 chao
900.000 10 Box VIP
5 chao
1.000.000 10 Box VIP
5 chao
Đổi mốc 600 Wing ss8 trên thành +13

1 TOP PHÚ HỘ OPEN ĐỢT 2
- Bắt đầu: 00h00' ngày 28/6/2020
- Kết thúc: 24h00' ngày 31/12/2020
Nội dung sự kiện:

• Sau khi kết thúc sự kiện 5 Nhân vật có đóng góp tài lực cho máy chủ mạnh nhất sẽ được nhận những phần thưởng tri ân có giá trị cao từ ban quản trị
Lưu ý:
- Số Gcoin nạp tối thiểu để nhận thưởng >1.000.000 Gcoin
- Chỉ 5 người đừng top trong BXH phú hộ mới được nhận
- Top 6 trở đi sẽ nhận được TOP 5
- Nhận theo thứ tự TOP, vượt mốc sẽ được up + Wing theo mốc dưới
**Nhắc lại : chỉ có 5 người trong TOP Phú Hộ mới dc quà ngon , tóp 6 trở đi sẽ nhận top 5**Top Nạp Thẻ
1.000.000 < Gcoin < 2.000.000 2.000.000 < Gcoin < 3.000.000 Gcoin > 4.000.000
Top 1 Wing 4 Luck 4 Op + 15
Bộ Ring pen Full + 15
Sét Full 5 socket
khuôn 5 +15
1 Sói Hoàng Kim
Wing ss8 Luck 4 Op + 15
Bộ Ring Pen Full + 15
Sét Full 5 socket
khuôn 5 +15
1 Sói Hoàng Kim
Wing ss13 Luck 4 Op + 15
Sét Ring Pen Full 15
Sét FULL 5 socket
khuôn 5 +15
1 Sói Hoàng Kim
Top 2 Wing 4 Luck 4 Op + 14
Bộ Ring pen Full + 14
Sét Full 5 socket
khuôn 5 +14
1 Sói Tấn
Công
Wing ss8 Luck 4 Op + 14
Bộ Ring Pen Full + 14
Sét Full 5 socket
khuôn 5 +14
1 Sói Tấ
n Công
Wing ss13 Luck 4 Op + 14
Sét Ring Pen Full 14
Sét FULL 5 socket
khuôn 5 +14
1 Sói Hoàng
Kim
Top 3 Wing 4 Luck 4 Op + 13
Bộ Ring pen Full + 13
Sét Full 5 socket
khuôn 5 +13
1 Sói Phò
ng Thủ
Wing ss8 Luck 4 Op + 13
Bộ Ring Pen Full + 13
Sét Full 5 socket
khuôn 5 +13
1 Sói Phò
ng Thủ
Wing ss13 Luck 4 Op + 13
Sét Ring Pen Full 13
Sét FULL 5 socket
khuôn 5 +13
1 Sói Hoàng
Kim
Top 4 Wing 4 Luck 4 Op + 12
Bộ Ring pen Full + 12
Sét Full 5 socket
khuôn 5 +12
1 Sói T
hường
Wing ss8 Luck 4 Op + 12
Bộ Ring Pen Full + 12
Sét Full 5 socket
khuôn 5 +12
1 Sói Thư
ờng
Wing ss13 Luck 4 Op + 12
Sét Ring Pen Full 12
Sét FULL 5 socket
khuôn 5 +12
1 Sói Hoàng
Kim
Top
5
Wing 4 Luck 4 Op + 11
Bộ Ring pen Full + 11
Sét Full 5 socket
khuôn 5 +11
1 Sói Thườn
g
.....................................
Wing ss8 Luck 4 Op + 11
Bộ Ring Pen Full + 11
Sét Full 5 socket
khuôn 5 +11
1 Sói Thườ
ng
........................................
Wing ss13 Luck 4 Op + 11
Sét Ring Pen Full 11
Sét FULL 5 socket
khuôn 5 +11
1 Sói Hoàng Kim

............................................
ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5
ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó
ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5 ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó ai đủ mốc mà ko nằm trong top 1 2 3 4 5 thi nhận top 5 ví dụ top 6 7 8 9 10 đủ mốc 1.000.000 ko nằm trong top thì nhận dc top 5 của mốc đó