Hướng dẫn Cộng Hưởng tạo Item như ý (2 dòng hoàn hảo)
[COLOR=#1C1E21][FONT=Georgia]Để có được món đồ như ý, ngoài việc tìm kiếm>