Tại sao tôi chơi game như họ, mà họ lại rs nhanh hơn, vượt top nhanh hơn?
Sau đây là 1 vài hướng dẫn sơ qua giúp các bạn đạt cấp độ nhân


  1. Các bạn hãy trainning hiệu quả các map lv đủ - ko nên ks nhau tránh được điểm kn ít
  2. Có thể làm đám cưới trong game để tăng 20% điểm kn khi trainning cùng nhau pt ( chức năng đang khóa )
  3. Làm đám cưới giảm lv move các map
  4. Nên trainning theo nhóm để lên lv nhanh nhất
  5. Sử dụng ủy thác online để nhận điểm sau đó rs ủy thác
  6. Hãy sử dụng các vật phẩm phụ trợ ở web để tăng điểm kn cho nhân vật


Chúc các bạn cày top hiệu quả !